Upravljavec spletne strani:

Mohorjeva družba v Celovcu – Hermagoras Verein

Viktringer Ring 26, 9020 Celovec – Klagenfurt

Tel: +43 (0) 463 56 515

Faks: +43 (0) 463 56 515 -12

e-naslov: direktion@mohorjeva.at


UID: ATU25358305

ZVR-štev: 379292083


Zvrst panoge:

Gospodarjenje s knjigami in mediji, papirnica, tiskarna


Namembnost spletne strani:

Ta spletna stran je spletna ponudba Celovške Mohorjeve družbe.

Na tej spletni strani in na morebitnih poddomenah so objavljena obvestila in spletni podatki o storitvah podjetja.


Izključitev odgovornosti:

Po splošnih pravilih je Celovška Mohorjeva družba odgovorna za svoje podatke. Na tej spletni strani objavljene podatke smo skrbno preverili. Vseeno pa so te informacije na voljo le ob izključitvi jamstva zanje: ne prevzemamo odgovornosti za morebitne napake in škodo materialne ali idejne narave, do katere bi prišlo z uporabo te spletne strani, razen če je zakonsko drugače določeno.

Za vsebino drugih spletnih strani, na katere opozarja spletna ponudba Celovške Mohorjeve družbe, so odgovorni izključno njihovi upravitelji in Mohorjeva ne odgovarja za njeno korektnost, celovitost in dosegljivost.

Celovška Mohorjeva družba ne more vplivati na sedanjo in prihodnjo oblikovanost in vsebino spletnih strani, povezanih s svojo. Če pa bi bila vsebina takih strani – ne da bi mi za to vedeli – spremenjena tako, da bi v njej šlo za „protipravno dejavnost“ v smislu 17. člena Zakona o elektronskem poslovanju (BGBl. z dne 21.12. 2001, v zadnji inačici), se s tem izrecno ograjujemo od take vsebine. Ta izjava velja za vse spletne povezave, navedene na naših spletnih straneh, in za vsakršno vsebino strani, do katerih vodijo povezave in spletni oglasi.

KONTAKT

Social media

Mohorjeva hiša

© 2024 — Mohorjevaslodeu